Orðalisti

Gjaldþrot

Þegar skuldari, hvort sem hann er einstaklingur eða lögpersóna, getur ekki staðið í fullum skilum við lánardrottna sína og að ekki verði talið sennilegt að greiðsluerfiðleikar hans muni líða hjá innan skamms tíma, þá getur hann eða lánardrottinn hans óskað eftir gjaldþrotaskiptum hjá dómstólum. Í grundvallaratriðum felur gjaldþrot í sér að andvirði eigna skuldara er ráðstafað til greiðslu skulda.